TVF Talimatlar

- Antrenör Eğitim Talimatı 

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-1

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-2

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-3

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-4

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-5

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-6 (Yayın Tarihi:12/06/2013)

 

 - Disiplin Talimatı 

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-1

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-2

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-3

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-4

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-5 (Yayın Tarihi:14/07/2014)

 

 

 - Danışma Kurulu Talimatı

 

 - Dopingle Mücadele Talimatı

 

 - Eğitim Kurulu Talimatı

 

 - Hukuk Kurulu Talimatı

 

 - Kulüplere YardımTalimatı

 

 - Lig Kurulu Talimatı

    * Lig Kurulu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

 

 - Milli Takımlar Kamp Talimatı

    * Milli Takımlar Kamp Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

 

 - Millilik Belgesi Talimatı (Yürürlükten Kaldırıldı)

    * Millilik Belgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Talimat

 

 - Mini Voleybol Talimatı

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 4

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 5

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 6

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 7 

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 8 (Yayın Tarihi:18/09/2013)

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 9 (Yayın Tarihi:5/09/2014)

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 10 (Yayın Tarihi:22/09/2014)

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 11 (Yayın Tarihi:05/11/2014)

 

 - Pazarlama ve Organizasyon Kurulu Talimatı

 

 - Personel Talimatı (Yayın Tarihi 03/06/2014)

 

 - Plaj Voleybolu Talimatı (mülga 21/03/2016)

    * Plaj Voleybolu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1 (mülga 21/03/2016)

 - Plaj Voleybolu Talimatı  (Yayın Tarihi: 22/03/2016)

 

 - Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Talimatı

    * Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

    * Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2  (Yayın Tarihi: 28/07/2015)

    * Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3  (Yayın Tarihi: 24/01/2017)

 

 - Salon Kullanımı Güvenlik ve Akreditasyon Talimatı  (Yayın Tarihi: 22/03/2016)

 

 - Satın Alma Talimatı

   * Satın Alma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Satın Alma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

   * Satın Alma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

 

 - Teknik Kurul Talimatı

   * Teknik Kurul Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

 

 - Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatı

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 4

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 5

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 6

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 7

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 8

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 9

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 10

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 11

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 12

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 13

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 14

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 15

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 16

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 17

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 18

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 19

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 20(Yayın Tarihi: 05/08/2013)

* Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 21 (Yayın Tarihi: 14/07/2014)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 22  (Yayın Tarihi: 22/09/2014)

Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 23  (Yayın Tarihi: 12/01/2015)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 24  (Yayın Tarihi: 30/06/2015)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 25  (Yayın Tarihi: 11/08/2016)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 26  (Yayın Tarihi: 07/10/2016)

 

 - Hakem ve Gözlemci Talimatı (Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2013)

 * Hakem ve Gözlemci Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1   (Yayın Tarihi: 24/01/2017)

 
Aday Hakem Kursu Yönergesi(Yayın Tarihi: 5 Mart 2015)

 

 - Voleybol İl Temsilciliği Talimatı

   * Voleybol İl Temsilciliği Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

 

 - Voleybol Şûrası Talimatı

 

 - Yarışma Talimatı

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 4

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 5

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 6

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 7

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 8

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 9

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -10

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -11

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -12 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -13 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -14 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -15 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -16 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -17 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -18 (Yayın 22.08.2014) 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -19 (Yayın 30.06.2015)  

 

 - Yayın Talimatı

   * Yayın Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Yayın Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

MAÇ TAKVİMİ
Şubat 2017
PtSaÇaPeCuCtPa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Puan Durumları
Sıra Takım O G M A V P
1 VAKIFBANK 17 17 0 51 4 52.080
2 FENERBAHÇE 17 14 3 45 17 42.360
3 ECZACIBAŞI 17 12 5 44 23 40.870
4 GALATASARAY 17 12 5 40 21 37.200
5 BURSA B.ŞEHİR BLD. 17 9 8 33 33 29.080
6 ÇANAKKALE BLD. 17 9 8 36 33 28.870
7 HALKBANK 17 8 9 31 36 25.050
8 BEŞİKTAŞ 17 7 10 24 36 19.720
9 SERAMİKSAN 17 6 11 26 42 15.870
10 İDMANOCAĞI 17 4 13 19 44 12.450
11 SARIYER BLD. 17 3 14 16 44 9.300
12 NİLÜFER BLD. 17 1 16 16 48 8.710
Snow Volleyball Tv Yayın Programı
19 Şubat 2017 Pazar
11:00 TRT-Spor (Canlı)
Erkekler Finali
11:45 TRT-Spor (Canlı)
Bayanlar Finali

 

 

TV'de Voleybol
Pazartesi
Smart Spor TV Saat:14.00
Smaç - Adnan Paşaoğlu
Salı
Bursaspor TV Saat:19.30
Filenin Timsahları - Bartu Kösemsever
Sports TV Saat: 21.30
5. Set – Metin Görgün – Reşat Yazıcıoğulları
Çarşamba
TRT Spor Saat:12.15
Set, Maç, Smaç - Faruk Mutkan
NTV Spor Saat: 19.00
Son Set – Burcu Hakyemez Dal
Perşembe
FB TV Saat:10.30
Smaçör
Radyospor Saat:16.30
Filenin Yıldızları - Başak Koç
GS TV Saat:17.00
Voleybol Arenası - Berna Sezer
TV Canlı Yayın Programı
19 Şubat 2017 Pazar
13:00 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
15:00 BURSASPOR TV
VOLEYBOL 1. LİGİ (Bayan) A Grubu
BURSASPOR - MANİSA B.ŞEHİR BLD.
20 Şubat 2017 Pazartesi
19:00 TRT Avaz
EFELER LİGİ
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
22 Şubat 2017 Çarşamba
16:30 Ege Turk
VOLEYBOL 1. LİGİ (Bayan) A Grubu
MANİSA B.ŞEHİR BLD. - SALİHLİ BLD.
19:00 Smart Spor HD
Bayanlar Şampiyonlar Ligi (Bayan)
VAKIFBANK - ECZACIBAŞI
23 Şubat 2017 Perşembe
17:00 Smart Spor HD
Bayanlar Şampiyonlar Ligi (Bayan)
Azerrail BAKU (Azerbaycan) - FENERBAHÇE
25 Şubat 2017 Cumartesi
16:00 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
ECZACIBAŞI - GALATASARAY
26 Şubat 2017 Pazar
13:00 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
FENERBAHÇE - HALKBANK
15:30 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
ÇANAKKALE BLD. - BURSA B.ŞEHİR BLD.
© 2013 TVF | Tüm hakları Türkiye Voleybol Federasyonu'na aittir.