TVF Talimatlar

- Antrenör Eğitim Talimatı 

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-1

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-2

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-3

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-4

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-5

   * Antrenör Eğitim Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-6 (Yayın Tarihi:12/06/2013)

 

 - Disiplin Talimatı 

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-1

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-2

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-3

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-4

   * Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat-5 (Yayın Tarihi:14/07/2014)

 

 

 - Danışma Kurulu Talimatı

 

 - Dopingle Mücadele Talimatı

 

 - Eğitim Kurulu Talimatı

 

 - Hukuk Kurulu Talimatı

   * Hukuk Kurulu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1  (Yayın Tarihi: 21/02/2017)

 

 - Kulüplere YardımTalimatı

 

 - Lig Kurulu Talimatı

    * Lig Kurulu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

 

 - Milli Takımlar Kamp Talimatı

    * Milli Takımlar Kamp Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

 

 - Millilik Belgesi Talimatı (Yürürlükten Kaldırıldı)

    * Millilik Belgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Talimat

 

 - Mini Voleybol Talimatı

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 4

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 5

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 6

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 7 

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 8 (Yayın Tarihi:18/09/2013)

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 9 (Yayın Tarihi:5/09/2014)

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 10 (Yayın Tarihi:22/09/2014)

    * Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 11 (Yayın Tarihi:05/11/2014)

 

 - Pazarlama ve Organizasyon Kurulu Talimatı

 

 - Personel Talimatı (Yayın Tarihi 03/06/2014)

 

 - Plaj Voleybolu Talimatı (mülga 21/03/2016)

    * Plaj Voleybolu Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1 (mülga 21/03/2016)

 - Plaj Voleybolu Talimatı  (Yayın Tarihi: 22/03/2016)

 

 - Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Talimatı (Mülga)

   * Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Talimatının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Talimat  (Yayın Tarihi: 21/02/2017)

 

 - Salon Kullanımı Güvenlik ve Akreditasyon Talimatı  (Yayın Tarihi: 22/03/2016)

 

 - Satın Alma Talimatı

   * Satın Alma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Satın Alma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

   * Satın Alma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

 

 - Teknik Kurul Talimatı

   * Teknik Kurul Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

 

 - Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatı

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 4

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 5

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 6

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 7

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 8

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 9

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 10

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 11

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 12

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 13

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 14

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 15

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 16

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 17

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 18

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 19

   * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 20(Yayın Tarihi: 05/08/2013)

* Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 21 (Yayın Tarihi: 14/07/2014)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 22  (Yayın Tarihi: 22/09/2014)

Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 23  (Yayın Tarihi: 12/01/2015)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 24  (Yayın Tarihi: 30/06/2015)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 25  (Yayın Tarihi: 11/08/2016)

 * Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 26  (Yayın Tarihi: 07/10/2016)

 

 - Hakem ve Gözlemci Talimatı (Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2013)

 * Hakem ve Gözlemci Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1   (Yayın Tarihi: 24/01/2017)

 
 

 - Voleybol İl Temsilciliği Talimatı

   * Voleybol İl Temsilciliği Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

 

 - Voleybol Şûrası Talimatı

 

 - Yarışma Talimatı

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 4

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 5

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 6

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 7

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 8

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 9

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -10

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -11

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -12 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -13 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -14 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -15 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -16 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -17 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -18 (Yayın 22.08.2014) 

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -19 (Yayın 30.06.2015)

   * Yarışma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat -20  (Yayın 21.02.2017) 

 

 - Yayın Talimatı

   * Yayın Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1

   * Yayın Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2

   * Yayın Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 3  (Yayın 21.02.2017) 

MAÇ TAKVİMİ
Nisan 2017
PtSaÇaPeCuCtPa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Puan Durumları
Sıra Takım O G M A V P
1 VAKIFBANK 22 21 1 63 8 64.080
2 FENERBAHÇE 22 19 3 60 21 56.360
3 ECZACIBAŞI VİTRA 22 17 5 59 27 54.870
4 GALATASARAY 22 15 7 51 29 46.200
5 BURSA B.ŞEHİR BLD. 22 12 10 43 39 38.080
6 ÇANAKKALE BLD. 22 11 11 44 43 34.870
7 HALKBANK 22 9 13 37 49 29.050
8 BEŞİKTAŞ 22 10 12 34 46 27.720
9 SERAMİKSAN 22 7 15 33 55 19.870
10 İDMANOCAĞI 22 5 17 24 56 15.450
11 NİLÜFER BLD. 22 2 20 21 60 12.710
12 SARIYER BLD. 22 4 18 20 56 12.300
TV'de Voleybol
Pazartesi
Smart Spor TV Saat:14.00
Smaç - Adnan Paşaoğlu
Salı
Bursaspor TV Saat:19.30
Filenin Timsahları - Bartu Kösemsever
Sports TV Saat: 21.30
5. Set – Metin Görgün – Reşat Yazıcıoğulları
Çarşamba
TRT Spor Saat:12.15
Set, Maç, Smaç - Faruk Mutkan
NTV Spor Saat: 19.00
Son Set – Burcu Hakyemez Dal
Perşembe
A Spor Saat:10.00
Voleybol'a
FB TV Saat:10.30
Smaçör
Radyospor Saat:16.30
Filenin Yıldızları - Başak Koç
GS TV Saat:17.00
Voleybol Arenası - Berna Sezer
TV Canlı Yayın Programı
25 Nisan 2017 Salı
18:00 TRT Spor HD
EFELER LİGİ
FENERBAHÇE - ZİRAAT BANKASI
26 Nisan 2017 Çarşamba
18:00 TRT Spor HD
EFELER LİGİ
HALKBANK - ARKAS SPOR
27 Nisan 2017 Perşembe
18:00 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
FENERBAHÇE - GALATASARAY
28 Nisan 2017 Cuma
16:00 TRT Spor HD
EFELER LİGİ
HALKBANK - ARKAS SPOR
18:00 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
ECZACIBAŞI VİTRA - VAKIFBANK
29 Nisan 2017 Cumartesi
16:00 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
FENERBAHÇE - GALATASARAY
30 Nisan 2017 Pazar
13:00 NTV-Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
VAKIFBANK - ECZACIBAŞI VİTRA
01 Mayıs 2017 Pazartesi
19:00 TRT Spor HD
EFELER LİGİ
ARKAS SPOR - HALKBANK
İddaa Maçları
24 Nisan 2017 Pazartesi
17:00
GALATASARAY HDI SİGORTA - İSTANBUL BBSK
18:00
MALİYE PİYANGO - İNEGÖL BLD.
© 2013 TVF | Tüm hakları Türkiye Voleybol Federasyonu'na aittir.